Pomenirea Sfinților Trei Ierarhi la Facultatea de Teologie din Arad

30 January 2021 Off By Pavel Canea
Pomenirea Sfinților Trei Ierarhi la Facultatea de Teologie din Arad

Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi reprezintă prăznuirea ocrotitorilor învățământului teologic. Și pentru școala teologică arădeană, prăznuirea de anul acesta a Sfinților Trei Ierarhi s-a constituit, ca de obicei, într-un moment de aleasă sărbătoare.

Astfel, în ajunul sărbătorii, la Paraclisul din curtea clădirii școlilor teologice arădene a fost săvârșită slujba Privegherii, Vecernia cu Litie și Utrenia sărbătorii la care a slujit un ales sobor format din Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Diac. Prof. Călin Teuca, Directorul Seminarului Teologic, Pr. Lect. Dr. Ioan Lazăr, duhovnicul studenților, Pr. Conf. dr. Lucian Farcașiu și Pr. Lect. Dr. Ștefan Negreanu, preoți slujitori la Paraclisul așezământului teologic, precum și Arhid. Mircea Proteasa, Consilier în cadrul Arhiepiscopiei Aradului și Diac. Cristian Petruț. În fruntea acestui sobor s-a aflat în slujire Preasfințitul Părinte Dr. Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradrului și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul de studenți și absolvenți ai Facultății, care după obicei înfrumusețează cântarea liturgică în acest Paraclis.

După slujba Vecerniei cu Litie, Preasfințitul Părinte Episcop Emilian a vorbit despre însemnătatea acestei sărbători în viața studenților teologi și elevilor  seminariști, precum și în general, în viața fiecărui credincios, subliniind pe de o parte contribuția teologică a celor trei mari sfinți ierarhi la cristalizarea învățăturii despre Sfânta Treime, a învățăturii despre persoana divino-umană a Mântuitorului Hristos, precum și a învățăturii despre Sfântul Duh. Din această perspectivă, Sfinții Trei Ierarhi „au trăit, au întrupat în viața și trăirea lor adevărul evanghelic, pe care mai apoi l-au și mărturisit”, a arătat Preasfinția Sa. În continuare, ierarhul arădean a făcut o bogată prezentare a vieții și activității social-filantropice desfășurate de Sfinții Trei Ierahi, subliniind faptul că pilda vieții și trăirii lor trebuie urmată de către fiecare viitor slujitor al Sfântului Altar, dar și de către fiecare credincios al Bisericii Mântuitorului Hristos. În finalul cuvântului, Preasfinția Sa și-a exprimat aprecierea pentru dascălii, studenții și elevii școlilor teologice arădene, unde aceștia se formează pentru mai binele Bisercii Ortodoxe din această parte de țară.

În dimineața zilei de 30 ianuarie a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, în Catedrala Veche din Arad, soborul părinților slujitori fiind format din părinții profesori care ostenesc la cele două școli teologice arădene: Facultatea de Teologie Ortodoxă și Seminarul Teologic, răspunsurile liturgice fiind oferite de corurile reunite a studenților și elevilor seminariști, sub conducerea Pr. Lect. Dr. Tiberiu Ardelean, Conf. Dr. Mircea Buta,  Prof. Marius-Martin Lăscoiu și Prof. Bugyi Ștefan-Adrian, dascălii de muzică ai celor două instituții de învățământ teologic.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a evidențiat câteva aspecte relevante din viața Sfinților Trei Ierarhi, virtuțile lor creând imbolduri spre un permanent urcuș duhovnicesc a fiecărui credincios al Bisericii Mântuitorului Hristos, dar mai ales pentru viitorii slujitori ai Sfintelor Altare.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii a fost hirotesit întru Iconom Stavrofor Părintele Lect. Dr. Tiberiu Ardelean și întru Arhidiacon, Diaconul Prof. Călin-Dan Teuca, Directorul Seminarului Teologic din Arad și mai apoi a fost săvârșit Parastasul pentru dascălii, ostenitorii și absolvenții școlilor teologice arădene, adormiți în Domnul.

După aceasta, corurile reunite ale celor două școli teologice arădene au intonat două piese corale adecvate acestei sărbători, între ele fiind intercalate lecturi din operele Sfinților Trei mari Ierarhi interpretate de elevi seminariști.

La această manifestare din Catedrala Veche arădeană a fost prezentă și d-na Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, în cadrul căreia funcționează Facultatea de Teologie Ortodoxă, în semn de apreciere pentru tot aportul pe care teologia arădeană și-l aduce la prestigiul Universității de stat arădene.

La sfârșitul slujbei de hram Părintele Prof. Dr. Cristinel Ioja a mulțumit ierarhului arădean și d-nei Rector a Universității „Aurel Vlaicu” pentru prezența la această manifestare spiritual-academică și pentru sprijinul constant pe care cei doi îl oferă școlilor teologice arădene, precum și credincioșilor prezenți în Biserică, amintind dinamica în care se afirmă cele două instituții de învățământ teologic, în așteptarea în anul viitor a manifestărilor dedicate împlinirii celor 200 de ani de învățământ teologic la Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a mulțumit părinților profesori slujitori la catedrele celor două instituții de învățământ teologic pentru tot efortul pe care îl depun la formarea viitorilor slujitori ai Sfintelor Altare, mulțumind pe această cale și Preasfințitului Părinte Episcop Lucian al Caransebeșului, care l-a delegat la această sărbătoare a învățământului teologic pe Părintele Arhimandrit Lect. Dr. Casian Rușet, consilier în cadrul Episcopiei Caransebeșului, întrucât 46 de tineri din această eparhie se pregătesc pentru slujirea preoției la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.  Acest proiect comun îl dorim spre sporirea calității învățământului teologic superior.

După sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii în Catedrala Veche arădeană, în clădirea școlilor teologice arădene, în prezența cadrelor didactice de la cele două instituții de învățământ a fost lansat Anuarul pe anul 2020, pe care Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad îl editează în fiecare an. (Pr. Conf. Dr. Lucian Farcașiu)