„Sfinții Trei Ierarhi, modele de educație creștină”, ed. a VI-a, Bocșa, 2021

1 February 2021 Off By Pavel Canea
„Sfinții Trei Ierarhi, modele de educație creștină”, ed. a VI-a, Bocșa, 2021

Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur a fost și în acest an moment de bucurie și recunoștință la Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae” din Bocșa Română.

Deși în perioadă de restricții din pricina pandemiei, dar și din cauza spațiului neîncăpător în care Biserica își desfășoară activitatea la acest moment, totuși părintele drd. Silviu Ionel Ferciug a continuat tradiția și, în parteneriat cu Biblioteca Orășenească „Tata Oancea” Bocșa, a organizat cea de-a VI-a ediție a Simpozionului ”Sfinții Trei Ierarhi, modele  de educație creștină”.

Așadar, sâmbătă, 30 ianuarie 2021, după oficierea Sfintei Liturghii și Împărtășirea credincioșilor cu Sfânt Trupul și Sângele Domnului, părintele Silviu Ferciug a rostit o rugăciune de pomenire a dascălilor și îndrumătorilor bocșeni, apoi a susținut o comunicare pe tema simpozionului: ”Sfinții Trei Ierarhi, modele  de educație creștină”.

De asemenea, au fost prezentate revistele „Bocșa culturală” intrată în cel de-al XXII-lea an de apariție și editată sub egida Bibliotecii Orășenești „Tata Oancea” Bocșa, precum și revista „Foaia Diecezană”, publicație cu tradiție, editată sub auspiciile Episcopiei Caransebeșului.

Se cuvine să precizăm că, aceasta -cea de-a VI-a ediție a Simpozionului dedicat sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi- a fost mai restrânsă și cu mai puțină strălucire din pricina condițiilor de desfășurare.

Biserica „Sf. Nicolae” din Bocșa Română – o bijuterie arhitecturală, adesea numită și „Voronețul Banatului” – se află într-un binevenit proces de restaurare printr-un proiect de finanțare din cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014- 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Așadar, pe parcursul lucrărilor, slujbele religioase sunt oficiate într-o sală de clasă pusă la dispoziție de autoritățile locale. Deci, spațiul este neîncăpător și neprielnic organizării unor evenimente fastuoase.

Cu toate acestea, bucuria sărbătorii nu a fost diminuată, iar evenimentul s-a încheiat cu tradiționalele diplome de apreciere din partea organizatorilor, acordate celor care, prin faptele lor, se străduiesc să fie utili oamenilor și plăcuți lui Dumnezeu, dar și harnicilor tineri ai Centrului Catehetic „Sf. Stelian” Bocșa Română.