Taina Sf. Maslu la Parohia „Pogorârea Sf. Duh” din Reșița

26 November 2019 Off By Herea Darius
Taina Sf. Maslu  la Parohia „Pogorârea Sf. Duh” din Reșița

În ultima duminică a lunii noiembrie la Parohia „Pogorârea Sf. Duh” din Reșița a fost săvârșită Taina Sf. Maslu oficiată cu trei slujitori ai Sfintelor Altare. Fiind a șaptea taină a Bisericii în care, prin rugăciunile preoților și ungerea cu untdelemn sfințit a părților însemnate ale trupului, credincioșii dobândesc vindecare de bolile trupești și sufletești. La această sfântă taină a participat un important număr de credincioși iar printre preoții slujitori care au răspuns invitației preotului paroh au fost: pr. Gheorghe Adrian Șuveți, protopopul Reșiței și paroh al bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Reșița, pr. prof. Claudiu Bogdan Petanec din Reșița și nu în ultimul rând pr. Emil Crăciun, paroh la această parohie. La finalul Tainei Sfântului Maslu, părintele protopop a ținut un bogat cuvânt de învățătură în care a vorbit despre cât e de importantă perioada aceasta ce trebuie să fie pentru toți credincioșii un permanent urcuș duhovnicesc spre slăvitul Praznic al Nașterii Domnului, în care cu toții trebuie să ne pregătim intensiv, curățindu-ne atât sufletește cât și trupește, să devenim mai buni și mai milostivi, mai iubitori de Dumnezeu și mai apropiați de semeni dar și să cercetăm mai des Sfânta Sa Biserică, făcând astfel din sufletul nostru, iesle curată Pruncului Sfânt născut pentru fiecare dintre noi la Taina Sfântului Botez.

În Taina Maslului se împărtășește credinciosului bolnav în chip nevăzut harul tămăduirii sau ușurarea durerii trupești, al întăririi sufletești și al iertării de păcatele rămase după mărturisire, prin ungerea cu untdelemn sfințit, însoțită de rugăciunile preoților. Practicarea ei în timpul Apostolilor, deci provenirea ei prin Apostoli de la Hristos însuși, e atestată în Epistola lui Iacob: „De este cineva bolnav, să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și-l va ridica pe el Domnul, iar de va fi făcut păcate, se vor ierta lui“ (5, 14-15). Una dintre cauzele principale ale deprimării și descurajării omului este boala. Și de multe ori nici boala, nici deprimarea nu pot fi învinse numai cu mijloace omenești. Bolnavul credincios e chinuit și de conștiința că boala lui are cauza și în unele păcate pe care nu le-a putut mărturisi sau că eventual va muri fără iertarea acestor păcate. Și cine nu trece în viața lui prin boală și prin aceste deprimări și îngrijorări care-i măresc suferința? Ele intră în componența existenței omenești. E posibil să credem că Dumnezeu nu S-a gândit și la un ajutor dat omului în aceste situații de boală și de slăbire sufletească? Taina aceasta arată că Dumnezeu Își manifestă mila Lui și față de cei suferinzi care-și pun nădejdea în El, care apelează la El când ajung în aceste situații. De aceea, în toate rugăciunile Maslului se apelează mai ales la mila lui Dumnezeu, iar Dumnezeu apare în această Taină lucrând ca „Doctorul” plin de milă. În pripeala cântării lui Arsenie, de la sfințirea untdelemnului cu care se unge bolnavul, pripeală ce se repetă după fiecare tropar, se cere: „Stăpâne Hristoase, Milostive, miluiește pe robul tău“. Iar în podobia glasului IV se cere: „Doctorul și ajutătorul celor ce sunt întru dureri… dăruiește tămăduire neputinciosului robului Tău, Milostive, miluiește pe cel ce mult a greșit și-l mântuiește de păcate”.

 La Parohia „Pogorârea Sf. Duh” din Reșița, Taina Sf. Maslu se săvârșește conform rânduielii parohiale, întotdeauna în ultima duminică a fiecărei luni calendaristice și remarcăm și ne bucurăm văzând că biserica parohială este deseori neîncăpătoare de credincioșii veniți în număr mare să primească de sus, din Biserica cerească sau triumfătoare – harul Duhului Sfânt, iar din Biserica pământească sau luptătoare – darul sfințit al untdelemnului în vederea tămăduirii trupești și mai ales sufletești. (Pr. Emil Crăciun)