Rugăciune și mulțumire la Borlovenii Vechi

10 October 2022 Off By Pavel Canea
Rugăciune și mulțumire la Borlovenii Vechi

În anul dedicat rugăciunii și părinților isihaști, în duminica a 20-a după Rusalii, începând cu orele 16, credincioșii parohiei Borlovenii Vechi, dar și din alte părți ale Văii Almăjului s-au adunat alături de părintele paroh Vasile Grecu și de viețuitorii Mănăstirii „Țara Almăjului”, în fața crucii monument, ridicată pe locul unde tradiția orală amintește de vatra veche a satului Borlovenii Vechi.

În fapt, sursele istorice și descoperirile arheologice menționează aici o fostă mănăstire ortodoxă medievală, pe malul stâng al râului Nera, în punctul denumit Balta Neagră, la Mănăstire (Repertoriul Arheologic Național), dar și biserica ortodoxă din vatra veche a satului, o fortificație dacică a cărei urme sunt încă vizibile, o așezare neolitică și morile de apă cu o vechime seculară, unice prin construcție și tehnica de funcționare, păstrate intacte până în ziua de astăzi.

În acest loc unde este concentrată extrem de multă istorie și spiritualitate românească și ortodoxă, a fost ridicată crucea monument, în anul 2014, pentru a aminti despre viețuirea milenară de pe aceste meleaguri, despre Dreapta Credință Ortodoxă păstrată neîntreruptă din primele secole creștine și până astăzi.

Încă din 2014 s-a încetățenit tradiția ca în prima duminică după ruga satului, să se săvârșească aici slujba de mulțumire pentru toate binefacerile lui Dumnezeu, revărsate asupra acestor locuri, de-a lungul mileniilor de viețuire și slujba parastasului pentru toți cei trecuți la Domnul.