Alături de bunicii noștri

8 December 2020 Off By Herea Darius
Alături de bunicii noștri

În această perioadă Episcopia Caransebeșului, derulează, la nivelul municipiului Caransebeș, proiectul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID – 19”.

Obiectivul  general  al  proiectului  este  creșterea  calității  vieții  și  combaterea  situațiilor  de  risc  și vulnerabilitate  pentru  persoanele  vârstnice (peste 65 de ani)  și  cu  dizabilitățiizolate  la  domiciliu  sau  cu  restricții  și dificultăți de deplasare.

S-au identificat 200 de persoane vulnerabile și s-a realizat înregistrarea acestora prin completarea formularelor de grup țintă. La  identificarea  și  selecția  grupului  țintă/persoane  vulnerabile  s-a  acordat prioritate  persoanelor  singure,  fără  aparținători  sau  fără  sprijin  familial în imediata apropiere. Fiecărei persoane i s-a realizat o anchetă socială individuală și i s-a intocmit planul de intervenție, în funcție de situația de risc observată.

S-a început consilierea beneficiarilor înscriși, prezentându-se informații cu privire la riscul de infectare (măsurile generale de prevenție privind infectarea cu noul coronavirus – Covid 19, măsurile de igienă personale, diferența dintre răceală/gripă și Covid 19 și măsurile de autoizolare până la diagnosticare).

În zilele de 07-08 decembrie au fost acordate, primilor 100 de beneficiari înscriși primele pachete de igienă și protecție sanitară. În perioada următoare și ceilalți 100 de beneficiari vor fi vizitați și consiliați de asistenții sociali implicați în proiect. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin care se acordă ajutorul financiar, urmărește constituirea la nivel comunitar a unei rețele de persoane resursă, care vor constitui un sprijin pentru  monitorizarea  și  sprijinul  persoanelor  vulnerabile  din  comunitate.  Această  rețea  de persoane resursă va constitui un mecanism durabil pe termen lung la nivel comunitar, care va putea fi implicat în alte inițiative viitoare.